Упис у средње школе

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2016/2017. ГОДИНУ

Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2015/2016.годину и 

упис ученика у средње школе 2016/2017.године 

 

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе недеља 19.06. до 8 ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама понедељак 20.06. од 8 до 16 ч
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама уторак 21.06. од 8 до 16 ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита петак 24.06. до 8 ч
Упис у музичке и балетске школе петак 24.06. до 16 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података субота и недеља 25. и 26.06. од 8 до 15 ч
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама четвртак 30.06. од 8 ч
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки четвртак 30.06. од 8 до 15 ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту петак 01.07. до 12 ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 04.07. од 8 ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу понедељак 04.07. до 20 ч
Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе уторак и среда 05. и 06.07.
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг уторак 05.07. од 8 до 15 ч 
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга петак 08.07. до 8 ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу петак 08.07. до 8 ч
Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе петак 08.07. од 8 до 15 ч