Упис у средње школе

Завршни испит у августу 2015.

У току су завршне активности везане за припрему, организацију и спровођење завршног испита на крају школске 2014/2015. године, у августовском року, за ученике који из оправданих разлога нису приступили полагању испита у јунском року.

 • Термини за полагање испита су 24. 25. и 26. август 2015. године. Сва три дана испит се полаже у времену од 10-12 часова у ОШ "Јован Поповић" Крушевац. У понедељак 24. августа ученици полажу тест из српског, односно матерњег језика, у уторак 25. авгусга полажу тест из математике, a у среду 26. августа полажу комбиновани тест.
 • Завршни испит спроводи се сходно одредбама Стручног упутства за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2014/2015. годину.
 • Сви ученици на полагање обавезно треба да понесу ђачку књижицу.
 • Директори основних школа дужни су да обавесте родитеље односно старатеље, као и саме ученике осмог разреда из својих школа, који нису приступили полагању завршног испита у јуну, о школи у којој се полаже завршни испит, као и да их подсете на све чињенице које су од значаја за полагање у августовском року.
 • Уколико су неки ученици приступили полагању једног или два теста у јунском року, директори основних школа дужни су да их упуте на полагање оних тестова на чије полагање нису приступили у јунском року.
 • Завршном испиту у августу могу приступити и ученици који претходних година нису приступили полагању завршног испита и они се пријевљују  директору основне школе коју су похађали. 
 • Податке о броју ученика и о њиховим подацима који су од значаја за полагање завршног испита, директори основних школа достављају Окружној комисији за Расински округ.
 • Ha основу података после завршног испита, које обрађује надлежна окружна комисија и доставља основним школама за њихове ученике, основне школе издају својим ученицима одговарајуће јавне исправе о положеном завршном испиту и завршеном основном образовању и васпитању.
 • Ученици основних школа за образовање одраслих и кандидати који основно образовање и васпитање завршавају no програму ФООО, који нису приступили полагању завршног испита у јуну, такође полажу испит у августу.
 • Комисије за приговоре на бодовање и резултате испита за сва три теста радиће у четвртак, 27. августа 2015. године од 12 до 16 часова, у ОШ "Јован Поповић".
 • Ученици и њихови родитељи, односно старатељи, у исто време (четвртак, 27. августа 2015. године од 12 до 16 часова) могу да искажу жеље за упис ученика у средњу школу. Уколико нису у могућности да искажу жеље у том термину, то могу да ураде у петак, 28.08.2015. године од 8 до 13 часова у Школској управи Крушевац.
 • Ученици који из здравствених разлога нису полагали завршни испит у јуну, распоређује окружна комисија упутом за упис ученика преко броја, на основу мишљења задравствене комисије.
 • Остали ученици могу да се упишу у школе у којима je остало слободних места без упута. Уколико није остало места, ови ученици распоређују се на основу упута за упис ученика преко броја. Ти ученици могу да се упишу на неки од смерова гимназије или на образовни профил за који су остварили укупно више бодова од последњег ученика који je распоређен у јуну.

 

Обавештења

 • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

  http://liste.mpn.gov.rs/

 • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.