Стручно усавршавање

Дани отворених врата

Као и прошле школске године, Школска управа у Крушевцу, Локални тим за професионалну оријентацију и партнери у оквиру Локалног савета за каријерно вођење и саветовање Града Крушевца, организују  Дане отворених врата. 

У те дане, на основу сачињеног плана реалних сусрета, ученици 7. и 8. разреда основних школа и њихови наставници посећују предузећа, фирме и установе где се кроз различите активности упознају са њиховим радом. 

Активност ученика се изводе на основу резултата анкетирања о њиховим интересовањима. Календар активности и услуга можете погледати овде.

Школски тимови за професионалну оријентацију попуњавају врсте услуга на прописаном обрасцу који достављају руководиоцима локалних тимова за професионалну оријентацију.

 

Обавештења

  • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2021/2022. години можете пратити на линку:

    http://liste.mpn.gov.rs/

  • Календар образовно васпитног рада у основним школама за школску 2021/22.годину се налази под овим линком.
  • Календар образовно васпитног рада у средњим школама за школску 2021/22.годину се налази под овим линком.
  • Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID - 19 можете да извршите на овом линкуCopyright © 2014. Sva prava zadržana.