Конкурси

Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаних у средње школе за школску 2019/20.

Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаних у средње школе за школску 2019/20. годину је објављен у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“ који се финансира из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније кроз ИПА 2014 директни грант, а који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

На Конкурс се могу пријавити ученици ромске националности који:
1) Похађају први, други, трећи или четврти разред средње школе
2) Имају просечну оцену између 2.00 и 5.00 из претходно завршеног разреда
3) Имају најмање оцену 3 из владања из претходно завршеног разреда
4) Имају највише 30 неоправданих изостанака из претходно завршеног разреда
5) Нису корисници ниједне друге стипендије
6) Имају држављанство Републике Србије

Конкурс траје од 01. до 20. новембра 2019. године. Печат поште на коверти у којој се шаље документација може бити датиран најкасније на 20. новембар 2019.године.

Текст Конкурса на ромском језику, Конкурс за доделу стипендија и Обрасци су доступни на линку: http://www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/

Конкурсну документацију шаље школа коју ученик похађа на следећу адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (за пројекти тим ИПА 2014 – „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“) Захумска 14, спрат IVа, Канцеларија 415
11 060 Београд

Обавештења

  • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

    http://liste.mpn.gov.rs/

  • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.