Насловна

Каталог уџбеника 2016.-2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Законом о уџбеницима, je објавило Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године. У апликацији je дат преглед о броју изабраних уџбеничких комплета за ученике основних школа, које су бирале саме школе у поступку избора уџбеника.

 

На линку http://www.mpn.gov.rs/katalog-udzbenika-koje-su-skole-birale-objavljen-na-sajtu-ministarstva/ можете пронаћи

каталог уџбеника за основну школу одобрених за школску 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019. годину и резултате које су уџбенике школе изабрале. Извод је дат за сваку школу, за сваки предмет, по општинама, као и за језик на коме се одржава настава, разред, предмет и жељени уџбенички комплет, по издавачу и ознаци уџбеничког комплета. Комплети који су обележени зеленом бојом, представљају сумирани жељени одабир школе уџбеничког комплета за приказани предмет.За сваки одабрани комплет приказани су и подаци уџбеничких јединица са пројектованом укупном ценом за јединице које су одређене као обавезне од стране школе.

Обавештења

  • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2021/2022. години можете пратити на линку:

    http://liste.mpn.gov.rs/

  • Календар образовно васпитног рада у основним школама за школску 2021/22.годину се налази под овим линком.
  • Календар образовно васпитног рада у средњим школама за школску 2021/22.годину се налази под овим линком.
  • Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID - 19 можете да извршите на овом линкуCopyright © 2014. Sva prava zadržana.