Насловна

Правилник о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016. годину

Правилником о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2015/2016. годину, Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 2/2016 од 28.03.2016.године,за ученике од првог до седмог разред, друго полугодиште завршава се  у уторак, 14. jуна 2016. године уместо у среду 15.јуна 2016. године како је било предвиђено ранијим Правилником.

Часове по распореду од 15. jуна 2016. године школе треба да реализуjу током другог полугодишта. Школе ће самостално одредити начин реализациjе тих часова – реализациjом jедне наставне суботе или током наставне недеље, а у наjбољем интересу ученика.

За ученике осмог разред нема промена и друго полугодиште се завршава у среду, 1. jуна 2016. године.