Насловна

Пројекта "Бесплатни уџбеници" за школску 2015/2016. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је све основне школе у Србији да ће у оквиру Пројекта "Бесплатни уџбеници" обезбедити бесплатне уџбенике за један део ученичке популације. За овај пројекат намењено је 600 милиона динара из Буџета Републике Србије.

Рок за пријављивање, за све ученике од другог до осмог разреда, на нивоу школе је до 24. 03 2015. године. Напомињемо, да ће се пријављивање  будућих првака вршити приликом уписа ученика у школу.

Школе достављају листу пријављених ученика до 30. 03. 2015. године надлежној школској управи.

Пријавне образце и захтевану документацију школе чувају у својој архиви. 

Уџбенике ће добити ученици свих разреда основне школе, а прелиминарна расподела обавиће се у зависности од разреда и материјалног статуса ученика.

Детаљне информације о Пројекту можете погледати на овом линку.

Најчешћа питања и одговоре можете прочитати овде.