Насловна

Портал за средњошколце - програмирање

Министарству просвете, науке и технолошког развоја je након вишегодишње успешне сарадње са Microsoftom и Развојним центром те компаније, понуђено бесплатно коришћење портала који омогућава додатно образовање средњошколаца. Портал се налази на адреси: http://bee.bubblecup.org и за циљ има популаризацију програмирања.Портал je намењен пре свега средњошколцима, али ra могу користити и наставници y додатној настави y средњим школама, на настави информатике или y оквиру других стручних предмета.

Портал садржи наставне материјале и омогућава ученицима да уче на нов начин у време које им највише одговара. Ученицима се отварањем налога нa порталу обогаћује образовна понуда наставних материјала. Препоручујемо Вам да мотивишете ученике да отворе налог на порталу, сами или уз помоћ наставника.

Microsoft Развојни центар, такође, позива наставнике информатике, као и њихове ученике да напишу или предложе лекције или целе курсеве које би желели да користе на порталу (мејл адреса: bubblebee@microsoft.com или телефон 011/33 99 889).

 

Обавештења

  • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

    http://liste.mpn.gov.rs/

  • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.