Насловна

Бесплатни уџбеници за школску 2017/18.

     Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да пo доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника u других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави, почев од школске 2016/2017. године, a закључно са 2018/2019. годином (Каталог), за један део ученичке популације и тo:

 1. у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
 2. у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.
       Свесни тешке економске ситуације са једне стране, a ограничени средствима из буџета са друге, одлучено је да у оквиру Пројекта Набавка уџбеника u других наставних средстава за ученике основних школа, за школску 2017/2018. годину, уџбенике добију:
  1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  2. ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу no индивидуалном образовном плану);
  3. ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које je у систему школовања.

    Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно je доставити следећу документацију:
   

 • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које je у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.


    За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу пo индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
    Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.

     AKO ученик остварује право пo више основа, уџбенике добија no основу једног критеријума.

   AKO ученик остварује право пo више основа, a један основ je стицање основношколског образовања и васпитања no индивидуалном образовном плану, уџбенике добија no том основу.

     Рок за пријављивање, на нивоу школе, je до 15. априла 2017. године.

Обавештења

 • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

  http://liste.mpn.gov.rs/

 • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.