Упис у средње школе

Завршни испит 2023. - Подношење пријава до 31.12.2022.

Од 01.12.2022. родитељима је омогућена пријава ученика за завршни испит преко портала Моја средња школа (МСШ).

Пријава за завршни испит подразумева изјашњавање о предмету који ће ученици полагати у оквиру трећег теста.

Поред тога, за сваки тест се дефинише језик на коме се полаже, врста теста (стандардни или ИОП 2), као и евентуална прилагођавања (увећан фонт и Брајево писмо).

 

Поред ове електронске пријаве, родитељима је дата могућност да од 01.12.2022. пријаву за завршни испит поднесу и директно у школи.

Процедура пријаве за завршни испит директно у школи подразумева попуњавање обрасца 42 од стране родитеља/дзз, на основу кога се пријава уноси на АП МСШ.

Потписани образац 42 остаје у школи.

 

Препорука школама је да се након евидентирања пријаве за завршни испит, одштампа "Преглед детаља пријаве - PDF" у два примерка (један примерак остаје у школи други се даје родитељу/дзз).

Упутство за пријаву за завршни испит на порталу АП МСШ се налазе на следећем линку.

 

Полазници који образовање стичу у складу са програмом ФООО се не пријављују лично за завршни испит.

Пријаву ових полазника раде директори или овлашћена лица на АП МСШ.

Полазници по програму ФООО немају избор трећег предмета (сви полазници полажу комбиновани тест).

Обавештења

  • Листе  слободних радних места, технолошких вишкова и запослених са непуном нормом у школској 2022/2023. години можете пратити на линку:

    http://liste.mpn.gov.rs/

  • Календари образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2022/23.годину се налазе под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.