Стручно усавршавање

Дани отворених врата

Као и прошле школске године, Школска управа у Крушевцу, Локални тим за професионалну оријентацију и партнери у оквиру Локалног савета за каријерно вођење и саветовање Града Крушевца, организују  Дане отворених врата. 

У те дане, на основу сачињеног плана реалних сусрета, ученици 7. и 8. разреда основних школа и њихови наставници посећују предузећа, фирме и установе где се кроз различите активности упознају са њиховим радом. 

Активност ученика се изводе на основу резултата анкетирања о њиховим интересовањима. Календар активности и услуга можете погледати овде.

Школски тимови за професионалну оријентацију попуњавају врсте услуга на прописаном обрасцу који достављају руководиоцима локалних тимова за професионалну оријентацију.

 

Обавештења

  • ПУ Ната Вељковић обавештава родитеље/друге законске заступнике деце рођене у периоду од 1.марта 2013. до 28.фебруара 2014. године да ће остваривање обавезног припремног предшколског програма почети у понедељак, 2.септембра 2019.
  • Календар образовно васпитног рада у основним школама за школску 2019/20.годину се налази под овим линком.
  • Календар образовно васпитног рада у средњим школама за школску 2019/20.годину се налази под овим линком.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.