Насловна

Иницијално тестирање знања из математике и српског језика 2016.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Подршка школи након спољашњег вредновања припремио иницијалне тестове знања из математике и српског језика за ученике шестог и осмог разреда основне школе и за ученике другог разреда средње школе, који обухватају наставне садржаје претходног разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда. Школе могу ово тестирања уградити и у годишњи програм рада за школску 2016/2017. годину. Поред тестова, припремљен је и софтвер за обраду резултата, као и сва потребна упутства.

Тестирање би требало спровести у септембру 2016/2017. године, и то:

Тест из српског језика:      

                                          14. септембра за ученике VI разреда основне школе;

                                          15. септембра за ученике VIII разреда основне школе;

                                          16. септембра за ученике II разреда средње школе.

Тест из математике:

                                          21. септембра за ученике VI разреда основне школе;

                                          22. септембра за ученике VIII разреда основне школе;

                                          23. септембра за ученике II разреда средње школе.

Основне школе ће преузимати тестове преко портала Завода са јединственом шифром и кодом који поседују, док ће средњим школама тестови бити достављени преко школских управа на ЦД-има. 

Тестирање за све ученике, без обзира на разред, траје 45 минута.