Насловна

Обавештење - Припремни предшколски програм 2020/2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ДЕТЕТА  КОЈИ УПИСУЈУ ДЕЦУ

У ОБАВЕЗНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Према Закону о основама система образовања и васпитања  и Закону о предшколском васпитању и образовању Припремни предшколски програм  обавезан је, у години пред полазак у школу, за сву децу рођену у периоду

 од 01.03.2014.год. до 28.02.2015.год.

ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА/ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА ЈЕ ДА УПИШЕ ДЕТЕ У ППП


У Крушевцу, ПУ Ната Вељковић обавиће упис деце у времену

од 23.марта 2020. до 12.јуна 2020.год.


ДОКУМЕНТА КОЈА СУ  РОДИТЕЉИ/ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ ДЕТЕТА У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЕ ВАСПИТАЧИМА И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ  ПРИЛИКОМ УПИСА СУ:

1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ

2. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ (само из ИЗ ДЕЧЈЕГ ДИСПАНЗЕРА)