Насловна

Обавештење - Припремни предшколски програм 2017/2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ УПИСУЈУ ДЕЦУ

У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Према Закону о основама система образовања и васпитања  и Закону о предшколском васпитању и образовању Припремни предшколски програм  обавезан је, у години пред полазак у школу, за сву децу рођену у периоду

 од 1.03.2011.год. до 29.02.2012.год.

ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ЈЕ ДА УПИШЕ ДЕТЕ У ППП


У Крушевцу, ПУ Ната Вељковић обавиће упис деце у времену

од 20.марта.2017. до 10.јуна.2017.год. , и то:

  • За децу која већ похађају целодневни или полудневни облик рада, упис је код главног васпитача вртића у ком се дете налази.
  • Родитељи који први пут уписују дете у вртић - полудневни облик рада, ради похађања Припремног предшколског програма, потребну документацију за упис предају у управи Установе, вртић Невен, Босанска бб, канцеларија бр. 7 (координатор у реализацији ППП) у периоду од 10 часова и 30 минута до 13 часова и 30 минута, сваког радног дана у горенаведеном периоду.
  • За децу која се уписују у Припремни предшколски програм,изван седишта установе (сеоско подручје), упис је код васпитача групе у селу.

    ДОКУМЕНТА КОЈА СУ  РОДИТЕЉИ  У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЕ ВАСПИТАЧИМА И СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ  ПРИЛИКОМ УПИСА СУ:

    1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ

    2. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ (само из ИЗ ДЕЧЈЕГ ДИСПАНЗЕРА)

Обавештења

  • Календар образовно васпитног рада у основним и средњим школама за школску 2018/19.годину  се налази под линком Документа.Copyright © 2014. Sva prava zadržana.